Café Decaf Boncafe Premium Freeze Dried Instant Coffee Stick (200 gói x 2g) (Hộp)

480,000 VND

Cà phê decaf viết tắt từ tiếng Anh decaffeinated coffee nghĩa là cà phê đã loại bỏ caffeine. Đó là cà phê từ hạt cà phê đã loại bỏ ít nhất 97% lượng caffeine trước khi thự hiện các khâu chế biến rang và nghiền.

CHAT FACEBOOK
Gọi ngay